Tunel Creek

Nie bardzo wiem jakich miałbym użyć przymiotników do opisania tej historii. Grupa 16 ekspertów postanawia zjechać wspólnie co nie zdarza się zbyt często. Giną 3 osoby z 5 porwanych przez lawinę, jedna ocalała dzięki systemowi ABS, drugą uratowały dwa drzewa między którymi utknęła. Cały tekst podzielony jest na 6 części, zawiera nagrania, materiały multimedialne i jest najbardziej szczegółowym opisem tego typu zdarzenia jaki do tej pory ukazał się publicznie:

Continue reading “Tunel Creek”

Z kroniki TOPR

Wniosek z tego smutnego raportu jest taki, że nie warto lekceważyć ostrzeżeń i tego co wypisują na tabliczkach z prognozami. “Go Fast, Be Good, Have Fun” ja bym do tego jeszcze dorzucił “Memento Mori”, zwłaszcza poza przygotowanymi i zabezpieczonymi trasami..

Kronika 5.03.2012.

Do większości zdarzeń by nie doszło, gdyby turyści mieli odpowiedni na te warunki sprzęt ( raki, czekan) i umiejętność właściwego posługiwania się nimi. Zadziwia fakt, że w warunkach dużego zalodzenia i tak trudnych i niebezpiecznych warunków nie przygotowani na nie turyści decydują się na wysokogórskie wycieczki .  

Continue reading “Z kroniki TOPR”

Stopnie zagrożenia lawinowego

I stopień (zagrożenie nieznaczne)

Przez dłuższy czas brak opadów, stabilna pokrywa śniegowa – mechaniczne zejście lawiny jest możliwe przy bardzo dużym nacisku (np. grupa narciarzy) na pokrywę na skrajnie stromych stokach (kąt nachylenia powyżej 40 stopni). Możliwe samoistne występowanie małych lawin. Bezpieczne warunki do uprawiania narciarstwa i turystyki pieszej, choć bardzo strome stoki należy przechodzić pojedynczo.

II stopień (zagrożenie umiarkowane)

Opad od 10 do 20 cm, pokrywa śnieżna średnio związana – zejście lawiny jest możliwe przy znacznym obciążeniu na bardziej stromych stokach (kąt nachylenia powyżej 35-40 stopni). Nie należy wchodzić do żlebów i na strome odkryte stoki.

III stopień (zagrożenie znaczne)

Opad od 20 do 40 cm, pokrywa śnieżna słabo związana na niektórych stromych stokach (kat nachylenia powyzej 30 stopni) – mechaniczne zejście lawiny może spowodować pojedynczy człowiek. Należy omijać niebezpieczne miejsca (np. stoki z nawianym śniegiem). Powinno się korzystać z usług profesjonalnego przewodnika. Istnieje ryzyko samorzutnego zejścia średniej lawiny.

IV stopień (zagrożenie duże)

Opad od 40 do 70 cm, pokrywa śnieżna słabo związana na większości stoków stromych – duże lawiny mogą występować samoistnie. Należy poruszać się jedynie po bezpiecznych szlakach i trasach, choć zaleca się zaniechanie wyjścia w góry.

V stopień (zagrożenie bardzo duże)

Opad od 70 cm, pokrywa śnieżna słabo związana na wszystkich stokach (chwiejna) – lawiny występują samoistnie. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz wyjść w góry.

Continue reading “Stopnie zagrożenia lawinowego”